Kancelaria Adwokacka Piaski

Zmiana płci metrykalnej

Osoby transpłciowe mają prawo do ochrony życia zgodnego z własną tożsamością płciową. Prawo to znajduje oparcie w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Rzym, 4.11.1950 r.) i podlega ochronie. Przepisy regulujące procedurę uzgadniania płci przyjęto już w 30 krajach Unii Europejskiej. W części z nich, tranzycje prawną uzależniono od przeprowadzenia zabiegu … Czytaj dalejZmiana płci metrykalnej

Dlaczego brak organów spółki może prowadzić do jej likwidacji?

Spółka działa po to, by prowadzić działalność gospodarczą, a celem jej działania jest zysk dlatego dla zachowania konkurencyjności na rynku istotne jest jej sprawne zarządzanie. Organem, który reprezentuje spółkę na zewnątrz tj. wprowadza w życie wizje udziałowców/akcjonariuszy co do kierunku rozwoju i działania spółki jest zarząd. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wybierany uchwałą wspólników … Czytaj dalejDlaczego brak organów spółki może prowadzić do jej likwidacji?

Badanie bilansu aktywów i pasywów spółki cywilnej w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – nowe zasady

Na przestrzeni ostatnich lat zaznacza się tendencja, że przepisy prawa łagodzą zasady i wymogi formalne prowadzące do zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych. Taki cel miało również wprowadzenie ustawy z dnia19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655), która weszła w życie w dniu 1 … Czytaj dalejBadanie bilansu aktywów i pasywów spółki cywilnej w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – nowe zasady

Praca zdalna – co warto wiedzieć?

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa wprowadza definicję pracy zdalnej i reguluje zasady jej wykonywania. Zgodnie z ww. ustawą praca zdalna (home office) polega na wykonywaniu przez czas oznaczony pracy określonej w … Czytaj dalejPraca zdalna – co warto wiedzieć?

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły) pracownicy wychowujący dzieci będą zmuszeniu częściej korzystać z przysługujących im zasiłków opiekuńczych. Wprowadzona w związku z zagrożeniem epidemicznym ustawa z dnia 8 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła … Czytaj dalejKomu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Odroczenie terminu zapłaty podatku

W oczekiwaniu na propozycję rządu dotyczące wsparcia przedsiębiorców przypominamy, że w oparciu o przepisy prawa niezwiązane z wprowadzeniem stanu epidemicznego istnieje możliwość odroczenia terminu płatności należności podatkowych. Przedsiębiorcy do dnia 20 każdego miesiąca zobowiązani są zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Do 25 … Czytaj dalejOdroczenie terminu zapłaty podatku

Zakaz krótkoterminowego najmu w okresie zagrożenia Koronawirusem

Wprowadzenie stanu epidemicznego w Polsce nakłada na nasze społeczeństwo szereg ograniczeń. W dużym stopniu dotykają one przedsiębiorców, którzy zmuszeni są dostosować do sytuacji zasady prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych wypadkach, znacząco ją ograniczając. Ofert najmu na jeden, bądź kilka dni są setki, a portale typu Airbnb cieszą się dużym zainteresowaniem wśród turystów i osób podróżujących … Czytaj dalejZakaz krótkoterminowego najmu w okresie zagrożenia Koronawirusem

Praca w niedziele i święta, a prawa pracownika

Niedziele i święta powinny być dla pracowników czasem wolnym, przeznaczonym na odpoczynek i regenerację. To założenie brzmi bardzo optymistycznie, ale niestety jest niemożliwe. Każdy zdaje sobie sprawę, że w wielu zawodach praca w tym czasie to norma. Mając to na uwadze, ustawodawca w art. 15110 Kodeksu Pracy podaje, kiedy praca w niedziele i święta jest … Czytaj dalejPraca w niedziele i święta, a prawa pracownika

Kiedy udziały małżonków w majątku wspólnym nie są takie same?

Zanim przejdę do wysokości udziałów w majątku wspólnym przypadającym na rzecz każdego z małżonków przypomnę czym taki majątek jest. Otóż w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa przez oboje lub jednego z małżonków. Majątkiem tym są w szczególności wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności zarobkowej oraz dochody z majątku … Czytaj dalejKiedy udziały małżonków w majątku wspólnym nie są takie same?

Właściwość sądu do wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

O tym, że Polacy podróżują chętnie i często wiemy od dawna.Zdarza się, że osiedlają się w odwiedzanych krajach, zawierają małżeństwa, tworzą rodziny. Owa transgraniczność może rodzić wiele problemów prawnych, które oczekują praktycznego rozwiązania. Część z nich może wiązać się z uregulowaniem sytuacji prawnej po śmierci osoby najbliższej. W tym artykule chcę skupić się na przypadku, … Czytaj dalejWłaściwość sądu do wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Zasady korzystania ze zdjęć opublikowanych w Internecie, a prawo do odszkodowania

Wraz z okresem powrotów z wakacji nasze konta społecznościowe zapełniają się zdjęciami nadmorskich widoków, czy górskich szczytów. Czasami publikujemy swoje zdjęcia lub zdjęcia najbliższych. Czy wraz z publikacją godzimy się na wykorzystywanie zdjęć przez innych użytkowników sieci? Otóż nie. To, że zdjęcie zostało opublikowane w Internecie wcale nie oznacza, że jego autor godzi się na … Czytaj dalejZasady korzystania ze zdjęć opublikowanych w Internecie, a prawo do odszkodowania

Jak sporządzić ważny testament?

Jak sporządzić ważny testament? O tym, kto będzie naszym spadkobiercą i kto odziedziczy majątek, który udało nam się zgromadzić przez całe życie możemy zdecydować sami. Sporządzenie testamentu zagwarantuje przekazanie spadku wybranemu następcy. W polskim systemie prawnym podstawę dziedziczenia może stanowić właśnie albo testament, albo przepisy ustawy kodeks cywilny. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu o kolejności … Czytaj dalejJak sporządzić ważny testament?

Wypadek przy pracy agenta turystycznego, a jego prawo do świadczeń z ZUS

  Wypadek przy pracy agenta turystycznego, a jego prawo do świadczeń z ZUS Praca agenta turystycznego wiąże się z wieloma obowiązkami, które dla postronnego obserwatora mogą wydawać się bardzo atrakcyjne. Jednym z obowiązków jest udział w szkoleniach organizowanych w luksusowych hotelach w egzotycznych krajach. Co jednak w sytuacji, gdy podczas takiego wyjazdu agent ulegnie wypadkowi? … Czytaj dalejWypadek przy pracy agenta turystycznego, a jego prawo do świadczeń z ZUS

Opłata od zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia służebności drogi koniecznej.

W toku postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej możliwe jest zabezpieczenie roszczenia wnioskodawcy na nieruchomości obciążonej, w taki sposób by na czas trwania sprawy mógł bez przeszkód korzystać ze swojej posesji. Zdarza się, że procesy dotyczące ustanowienia służebności trwają nawet kilka lat. W tym czasie ustanowione zabezpieczenie może stać się nazbyt kłopotliwe dla właściciela działki obciążonej. … Czytaj dalejOpłata od zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zmianę lub uchylenie zabezpieczenia służebności drogi koniecznej.

Wysokość alimentów, a dochody osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Wysokość alimentów, a dochody osoby zobowiązanej do ich płacenia. Rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie swoich pociech. Zarówno ojciec jak i matka powinni utrzymywać dzieci, zaspokajając ich materialne potrzeby. W myśl normy wynikającej z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie … Czytaj dalejWysokość alimentów, a dochody osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Umowa najmu, a śmierć właściciela.

Umowa najmu, a śmierć wynajmującego Najem jest częstą formą korzystania z nieruchomości. Pozwala na własny kąt bez konieczności obciążania się kredytem hipotecznym zaciąganym na lata. Szczególnie młodzi ludzie, nie chcąc wiązać się długoterminowymi zobowiązaniami rozglądając się za okazją do zawarcia korzystnej umowy najmu. Taki nurt od dawna widoczny jest w krajach zachodniej Europy. Według danych … Czytaj dalejUmowa najmu, a śmierć właściciela.

Spadek i co dalej?

Spadek i co dalej? Dostałeś spadek i nie wiesz co dalej? Co zrobić, by wejść w prawa spadkowe po zmarłym? Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Kiedy domyślamy się, że możemy być spadkobiercą po zmarłym, koniecznym jest przeprowadzenie procedury spadkowej dzięki, której nabędziemy do własnego majątku rzeczy wchodzące w skład spadku. Aby przeprowadzić procedurę … Czytaj dalejSpadek i co dalej?

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową w procedurze uproszczonej.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową w procedurze uproszczonej. Warunki gospodarcze sprzyjają rozwojowi przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej obarcza członków spółki odpowiedzialnością za jej zobowiązania nie tylko majątkiem spółki, ale także majątkiem wspólników. Spółka cywilna jest optymalną formą prowadzenia firmy w sytuacji nielicznego składu osobowego i dość zachowawczych metodach podejmowania ryzyka ekonomicznego. Gdy spółka … Czytaj dalejPrzekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową w procedurze uproszczonej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close