Kancelaria Adwokacka Piaski

Badanie bilansu aktywów i pasywów spółki cywilnej w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – nowe zasady

Na przestrzeni ostatnich lat zaznacza się tendencja, że przepisy prawa łagodzą zasady i wymogi formalne prowadzące do zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych. Taki cel miało również wprowadzenie ustawy z dnia19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655), która weszła w życie w dniu 1 marca 2020 r. i znacznie uprościła formalności związane z przekształceniem spółek osobowych w spółki kapitałowe. W niniejszym artykule ograniczymy dość pobieżne rozważania do sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z zastosowaniem art. 572 k.s.h. w zw. z art. 551 § 2 k.s.h. t.j. w procedurze uproszczonej koncentrując się na jednym z etapów tego postępowania polegającego na konieczności badania bilansu pasywów i aktywów spółki cywilnej przez biegłego rewidenta.
O tym, że spółka cywilna może być przekształcona w spółkę kapitałową nikogo nie trzeba przekonywać. Zmiana formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej zyskuje zwolenników szczególnie ze względu na możliwość ograniczenia odpowiedzialności indywidualnej wspólników za zobowiązania spółki, które w przypadku zobowiązań spółki cywilnej nie występują.
Po kilku miesiącach od wprowadzenia nowych uregulowań jesteśmy w stanie ocenić ich praktyczne znaczenie we wpływie na procedurę przekształcenia. Jedną ze zmian w procedurze wprowadzonych znowelizowaną ustawą była rezygnacja z konieczności badania przez biegłego rewidenta planu przekształcenia spółki. To właśnie ten etap postępowania bywał najbardziej czasochłonny i problematyczny, ze względu na koszty i trud związany ze znalezieniem biegłego, który w optymalnym terminie mógł przeprowadzić badanie. Wyeliminowanie konieczności badania spowodowało znaczne ograniczenie czasu trwania i kosztów procedury przekształcenia. Jedynie na marginesie, gdyż nie jest to przedmiotem naszych rozważań wskazać należy, że obowiązek ten został zachowany w przypadku przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Jak to ma się do uproszczonej procedury przekształcenia? Przedmiotem jednego z artykułów na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Nieśpiał było stosowanie uproszczonej procedury przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową. Charakteryzuje się ona między innymi rezygnacją z obowiązku badania planu przekształcenia przez biegłego. W tym przypadku badaniu podlegał wyłącznie bilans aktywów i pasywów, i to tylko pod względem jego rzetelności. Wbrew tendencji polegającej na upraszczaniu procedury przepisy zmieniające ustawę kodeks spółek handlowych pozostawiły obowiązek poddania wyceny aktywów i pasywów badaniu biegłego rewidenta. Wobec tego spółka cywilna, która podejmuje starania prowadzące do zmiany formy prawnej działalności gospodarczej nadal musi liczyć się z koniecznością sporządzenia bilansu i wyznaczenia w toku procedury biegłego dla oceny jego rzetelności.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące procedury przekształcenia zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close