Kancelaria Adwokacka Piaski

Odroczenie terminu zapłaty podatku

W oczekiwaniu na propozycję rządu dotyczące wsparcia przedsiębiorców przypominamy, że w oparciu o przepisy prawa niezwiązane z wprowadzeniem stanu epidemicznego istnieje możliwość odroczenia terminu płatności należności podatkowych.

Przedsiębiorcy do dnia 20 każdego miesiąca zobowiązani są zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Do 25 dnia każdego miesiąca powinni dokonać płatności podatku VAT i VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ci przedsiębiorcy, których skutki wprowadzenia stanu epidemicznego dotknęły najbardziej, choćby ze względu na konieczność ograniczenia lub całkowitego zaprzestania działalności, mogą złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub miejsce siedziby (osoby prawne) urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych, a także odsetek naliczonych w związku z nieterminową spłatą.

Decyzja o odroczenie płatności podatku jest decyzją uznaniową. Urząd wyrazi zgodę na odroczenie terminu płatności podatku, wtedy gdy jest to zgodne z ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Zgodnie z interpretacją Naczelnego Sądu Administracyjnego ważnym interesem podatnika jest sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku, zaś ważnym interesem publicznym jest sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. sygn. akt: SA/850/98).

Urząd rozpoznaje każdą sprawę indywidualnie, w oparciu o przedstawione wraz z wnioskiem dokumenty. Dlatego ważne jest, by wniosek był prawidłowy i w sposób kompletny opisywał sytuację płatnika. Wniosek powinien również zawierać oświadczenie o udzielonej podatnikowi pomocy de minimis.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub należności ubocznych powinien być złożony przed upływem terminu zapłaty podatku. Urząd powinien go rozpoznać niezwłocznie. W sprawach skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy.

Kancelaria świadczy pomoc przedsiębiorcom w zakresie sporządzenia wniosku oraz we wszczętym na jego podstawie postępowaniu administracyjnym. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 504 525 470 lub mailowy: kancelaria@adwokatniespial.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close